ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมสูงวัย สังคมของคนทุกวัย มหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลง

Dublin Core

Title

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมสูงวัย สังคมของคนทุกวัย มหาวิทยาลัยกับการเปลี่ยนแปลง
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Date

2562-08-30

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

ป มฟล.62/006

Location

4 สิ่งพิมพ์พิเศษ 4.1 โปสเตอร์

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University