รายงานการศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จำแนกตามวิธีการรับเข้า

Dublin Core

Title

รายงานการศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จำแนกตามวิธีการรับเข้า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

โครงการ -- งานวิจัย -- การวิจัยสถาบัน

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- บทวิเคราะห์ -- ภาคผนวก

Date

2547

Type

Text

Format

11 หน้า: ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

อ มฟล.10.1/11

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 10 โครงการ แผนงาน การวิจัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University