แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2545

Dublin Core

Title

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ Art for All ภูมิภาคเพื่อเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา -- สัมภาษณ์ ดร.ทะนง พิทยะ ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ -- ประมวลภาพกิจกรรม -- ประมวลภาพครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย 25 กันยายน 2545 ณ โรงอาหารกิจกรรม D1

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.
(4 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/13

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University