รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

Dublin Core

Title

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

รายงาน -- ผลการดำเนินงาน

Description

การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จำแนกตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2564

Type

Text

Format

Application/Pdf.
95 หน้า

Call Number

อ มฟล.9.1/39

Location

server หมวดที่ 9 รายงาน สถิติ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University