มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- หลักการ -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- บัณฑิตที่พึงประสงค์ -- แผนพัฒนาบุคลากร -- ระบบการศึกษา -- กลุ่มวิชา -- การับนักศึกษา -- การคัดเลือก

Date

2543

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.1/5

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2539-2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University