มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หลักสูตร

Description

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- หลักสูตร -- แนวคิดการออกแบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- โครงสร้างหน่วยงาน -- การรับนักศึกษา -- ระบบการศึกษา -- ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี

Date

[254-]

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.1/4

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2539-2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University