มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดอยแง่ม เชียงราย

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดอยแง่ม เชียงราย

Creator

ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

แนวคิดในการวางผังแม่บท ภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม -- วัตถุประสงค์ของโครงการ และนโยบายทางด้านการศึกษา -- การสำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ -- ผังโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2539

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.1/2

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2539-2550 กล่อง 1

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University