สูจิบัตร พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา, คณะกรรมการจัดงานฉันท์พี่น้อง

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษาปริญญาตรี

Description

กำหนดการ -- พิธีบายศรีสู่ขวัญ -- ความหมายขวัญ -- พานบายศรี

Date

2550

Format

4 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/13

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2544 - 2550 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University