สูจิบัตร พิธีบายศรีสูขวัญและงานเลี้ยงขันโตก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีบายศรีสูขวัญและงานเลี้ยงขันโตก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- พิธีบายศรีสู่ขวัญ

Date

2547

Format

4 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/4

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2544 - 2550 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University