การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Dublin Core

Title

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหารความเสี่ยง

Description

การป้องกันการทุจริต -- การประเมินความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการทุจริต -- ตารางค่าระดับความเสี่ยง -- การตอบสนองความเสี่ยง -- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตระดับมหาวิทยาลัย -- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
33 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.5/7

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.5 การบริหารความเสี่ยง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University