การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Dublin Core

Title

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหารความเสี่ยง

Description

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
30 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.5/6

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.5 การบริหารความเสี่ยง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University