คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน

Description

ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน-- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -- ฝ่ายบริหารจัดการ -- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ -- ฝ่ายงานบริการทางวิชาการ

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
325 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/16

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University