รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินการ -- ผลการดำเนินการตามภารกิจ -- กิจกรรมและผลงานดีเด่น -- รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร -- รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -- คณะผู้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2555

Type

Text

Format

128 หน้า: ภาพประกอบสี, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN: 9789749766675

Call Number

สพ มฟล.1.1/20

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University