วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

Dublin Core

Title

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ -- แผนผัง

Description

แบบแสดงแปลนพื้นวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
1 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/27

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University