อาคารสำนักงานและจัดนิทรรศการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ

Dublin Core

Title

อาคารสำนักงานและจัดนิทรรศการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารสำนักงานและจัดนิทรรศการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ -- แผนผัง

Description

ผังโครงการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและจัดนิทรรศการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ประกอบด้วยแบบแสดงผังบริเวณงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและจัดนิทรรศการฯ

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
3 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/26

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University