รายงานประจำปี 2553 ฉบับย่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2553 ฉบับย่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี (ฉบับย่อ)

Description

ประวัติ -- โครงสร้างการบริหาร -- การบริหาร -- คณะผู้บริหาร -- การจัดการศึกษา -- การสนับสนุนการจัดการศึกษา -- การพัฒนานักศึกษา -- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการแก่สังคม -- การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- ผลงานดีเด่นของบุคลากร -- ผลงานดีเด่นของนักศึกษา -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2553 -- กิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัย -- สารสนเทศ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2553

Type

Text

Format

80หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.1/17

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล. ฉบับย่อ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University