5ส Newsletter
ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2550

Dublin Core

Title

5ส Newsletter
ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

กิจกรรม -- พนักงาน
5ส -- จดหมายข่าว

Description

บทบรรณาธิการ -- แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส. ประจำปีงบประมาณ 2550 -- โครงสร้างการบริหารงานดำเนินกิจกรรม 5ส. ประจำปีงบประมาณ 2550 -- การแต่งตั้งหัวหน้าเขตพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส.

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf. (2 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.2.1/28

Location

วารสารส่งเสริมกิจกรรม 5ส. ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.
2546 - 2551 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University