ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

ระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2539 เอกสารสำเนา จำนวน 1 แผ่น

Date

2539-04-04

Call Number

อ บ.1/13

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม , ประธานชมรม กรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Rights

Mae Fah Luang University