เอกสารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เอกสารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา -- โครงการก่อตั้ง

Description

หลักการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- ระยะเวลาดำเนินการ -- วิธีดำเนินการ -- ผู้รับผิดชอบโครงการ เอกสารสำเนา จำนวน 2 แผ่น

Date

ม.ป.ป.

Type

Text

Call Number

อ บ.1/12

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ.2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรมกรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University