รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 3/2544 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- รายงานติดตามผลการปฎิบัติงาน บมช.ช การช่างตามแผนงาน ที่เสนอใหม่ (29 มกราคม 2544) -- ตรวจรับงานก่อสร้าง บมจ ช.การช่าง ครั้งที่ 13-14

Date

2544-02-09

Type

Text

Format

Application/Pdf. (10 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/11

Location

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University