กล่องใส่ปากกาที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Dublin Core

Title

กล่องใส่ปากกาที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- ของที่ระลึก

Description

กล่องใส่ปากกาที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี, หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2550

Type

Physical Object ขนาด 4 X 5 นิ้ว ( 1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.001.2550

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 2

Rights

Mae Fah Luang University