ย่ามใส่เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การค้าการลงทุน ไทย – จีน ระเบียบกฎเกณฑ์ ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก

Dublin Core

Title

ย่ามใส่เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การค้าการลงทุน ไทย – จีน ระเบียบกฎเกณฑ์ ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ

Description

ย่ามใส่เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การค้าการลงทุน ไทย – จีน ระเบียบกฎเกณฑ์ ทางพาณิชย์ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2549

Type

Physical Object ขนาด 15 X 15 นิ้ว ( 1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.004.2549

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 3

Rights

Mae Fah Luang University