มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย เชิญร่วมรับฟัง การสัมมนาวิชาการ "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมืองเชียงราย"

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย เชิญร่วมรับฟัง การสัมมนาวิชาการ "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมืองเชียงราย"
วันที่ 30 มกราคม 2555 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย -- การสัมมนา

Description

การสัมมนา -- การบบรรยายพิเศษ

Date

2555-01-30

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/57

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2555 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University