เข็มกลัดที่ระลึก มหาบัณฑิตรุ่นที่ 1

Dublin Core

Title

เข็มกลัดที่ระลึก มหาบัณฑิตรุ่นที่ 1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- พระราชวงศ์

Description

เข็มกลัดที่ระลึกอธิการบดี ( รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ) มอบให้มหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548

Date

2548

Type

Physical Object ขนาด 1 X 2 นิ้ว (2 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.003.2548

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University