ครบรอบ 6 ปีศูนย์หนังสือ

Dublin Core

Title

ครบรอบ 6 ปีศูนย์หนังสือ
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 ณ อาคารส่วนหน้า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์หนังสือ

Subject

กิจกรรม -- วันครบรอบ

Description

กิจกรรม -- สินค้า -- ตลาดนัด -- หนังสือ

Date

2554-06-08

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล. 4.6/47

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University