การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ปีการศึกษา 2545

Dublin Core

Title

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ปีการศึกษา 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

หลักสูตร -- การรับสมัคร

Description

หลักสูตร -- คุณสมบัติ -- การจำหน่าย -- อัตราค่าธรรมเนียม -- ระยะเวลา -- จำนวนหน่วยกิต -- สถานที่ติดต่อ

Contributor

ส่วนบริการการศึกษา
สำนักวิชาการจัดการ

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล. 4.6/2

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University