การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับงานพิมพ์

Dublin Core

Title

การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับงานพิมพ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้อง 306 อาคารกิจกรรม D1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Description

หัวข้อบรรยาย -- ใบสมัคร -- ค่าลงทะเบียน

Date

2545-11-08

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/1

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.2545-2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University