คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 -- งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560 -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 -- กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายนามผู้ถวายพวงมาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -- รายนามผู้ถวายมาลัยพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายนามผู้ทำหน้าที่ถวายงานไขประตู -- รายนามผู้บริหารที่อำนวยการในแต่ละสถานที่/พื้นที่ในงานเลี้ยงรับรอง และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -- ผังสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง

Contributor

คณะอนุกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Date

2562-02-12

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.18/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University