Mae Fah Luang University Student Handbook 2014

Dublin Core

Title

Mae Fah Luang University Student Handbook 2014

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

Student Activity -- Student Handbook

Description

สารอธิการบดี -- ความเป็นมา -- หลักการ -- วัตถุประสงค์ -- ปณิธาน -- การก่อสร้างและแนวคิดในการออกแบบ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- พระพุทธรูป --แถบครุยวิทยะฐานะ -- สี ธง ดอกไม้ประจำ -- ชุดนักศึกษา -- ชุดพื้นเมือง -- นาฎศิลป์ประจำมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างการบริหารงาน -- ผู้บริหาร -- การพัฒนานักศึกษา -- โครงสร้างส่วนพัฒนานักศึกษา -- ภารกิจและหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา --กิจกรรมนักศึกษา -- วินัยนักศึกษา -- กีฬาและสุขภาพ -- ทุนการศึกษา -- ประกันอุบัติเหตุ -- หอพักนักศึกษา -- การใช้สิทธิรักษาพยาบาล -- สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา -- ส่วนจัดหางานและฝึกงาน

Date

2014

Type

Text

Format

95 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/27

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University