คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2553

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คู่มือนักศึกษา

Description

สารอธิการบดี -- ความเป็นมา -- โครงสร้างการบริหารงาน -- ทำเนียบอธิการบดี -- หลักสูตรการศึกษา -- ส่วนพัฒนานักศึกษา -- สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา -- ส่วนจัดหางานและฝึกงาน -- ภาคผนวก

Date

2553

Type

Text

Format

95 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/14

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University