สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษา -- สมุดบันทึก

Description

ปณิธาน -- คุณลักษณะบัณฑิต -- บทนำ -- วัตถุประสงค์ -- ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา -- การใช้คู่มือ -- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม -- รายการค่าใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

Date

2551

Type

Text

Format

24 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล2.1/12

Location

คู่มือนักศึกษา/สมุดบันทึก คู่มือโครงการกิจกรรม ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2544 - 2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University