คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ปริญญาตรี

Description

สารอธิการบดี -- ตราสัญลักษณ์ -- ปณิธาน คุณลักษณะบัณฑิต -- ความเป็นมา -- หลักการ -- แนวคิดการออกแบบมหาวิทยาลัย --โครงสร้างการจัดองค์กร -- ผู้บริหาร -- คณบดี -- คณาจารย์ -- ระบบการศึกษาและหลักสูตร -- ส่วนพัฒนานักศึกษา -- งานกิจกรรมนักศึกษา -- งานวินัยนักศึกษา -- งานทหาร -- งานทุนการศึกษา -- งานพัฒนานักศึกษา -- งานแนะแนวและให้คำปรึกษา -- งานอนามัยและสวัสดิการ -- งานบริการหอพัก -- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน -- วันหยุดประจำปี

Date

2545

Type

Text

Format

86 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/3

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University