งานติดตั้งมอเตอร์สำหรับน้ำพุ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Dublin Core

Title

งานติดตั้งมอเตอร์สำหรับน้ำพุ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- แบบแปลน

Date

[25--]

Type

Image/blueprint

Format

1 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/11

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 1

Rights

Mae Fah Luang University