โครงการอาคารอัฒจันทร์แบบมีหลังคา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

โครงการอาคารอัฒจันทร์แบบมีหลังคา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคารอัฒจันทร์แบบมีหลังคา -- แบบแปลน

Description

พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สนามกีฬากลางแจ้ง
จัดทำโดยบริษัท Engineering Design Consultant Company Limited และคณะ

Date

[25--]

Type

Image/blueprint

Format

4 แผ่น ( A3-01 - A3-05 )

Call Number

ผ มฟล.1/10

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University