Singha BizCourse Enterpreneur 2 ความสำเร็จของ SMEs ไทย

Dublin Core

Title

Singha BizCourse Enterpreneur 2 ความสำเร็จของ SMEs ไทย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ความร่วมมือทางการศึกษา

Description

ที่ปรึกษาโครงการ -- รายละเอียดโครงการ -- รายวิชาฝึกอบรม -- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/51

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2554 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University