หนังสือที่ระลึก ครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี นิติศาสตร์ มฟล.

Dublin Core

Title

หนังสือที่ระลึก ครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี นิติศาสตร์ มฟล.
MORE FOR LAW Mae Fah Luang University

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

วันครบรอบ -- นิติศาสตร์

Description

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของสำนักวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2546 - 2561
ประวัติสำนักวิชา -- บทสัมภาษณ์ -- บทความวิชาการอาจารย์พิเศษ -- บทความวิชาการคณาจารย์ประจำ -- ประวัติคณาจารย์ประจำ

Date

2561

Type

Text

Format

Application/pdf.
239 หน้า: ภาพประกอบ

Full Text

ISBN :978-974-9766-78-1

Call Number

สพ มฟล.1.3/4

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University