เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เหรียญเงินรมควันพ่นทราย)

Dublin Core

Title

เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เหรียญเงินรมควันพ่นทราย)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ของที่ระลึก

Description

มหาวิทยาลัยได้จัดทำเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 โดยขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบนด้านหน้าของเหรียญทีระลึก เพื่อมอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจที่จะสมทบทุนช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนการศึกษาสิรินธร และกองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ราคาเหรียญละ 5,000 บาท พร้อมกล่องและตลับ

Contributor

ส่วนการเงินและบัญชี

Date

2547

Type

Physical Object ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณเหรียญละ 10 กรัม (2 เหรียญ)

Location

ส่วนการเงินและบัญชี

Rights

Mae Fah Luang University