เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เหรียญทองคำขัดเงา)

Dublin Core

Title

เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เหรียญทองคำขัดเงา)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ของที่ระลึก

Description

มหาวิทยาลัยได้จัดทำเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 โดยขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบนด้านหน้าของเหรียญทีระลึก เพื่อมอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจที่จะสมทบทุนช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนการศึกษาสิรินธร และกองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยเหรียญทองคำขัดเงามอบให้แก่ผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป พร้อมกล่องและตลับ โดยจัดทำขึ้นเพียง 200 เหรียญ แต่ละเหรียญจะมีใบกำกับของมหาวิทยาลัย

Contributor

ส่วนการเงินและบัญชี

Date

2547

Type

Physical Object ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 90% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณเหรียญละ 15 กรัม (2 เหรียญ)

Location

ส่วนการเงินและบัญชี

Rights

Mae Fah Luang University