กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2543 ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- พนักงาน

Description

คำสั่ง -- ประวัติย่อวัดพระแก้ว -- อานิสงฆ์กฐิน

Date

2543-11-02

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/43

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University