การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

Dublin Core

Title

การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2553 Proceedings 2010 Mae Fah Luang Symposium 2010 : On the Occasion of the 12th Anniversary Mae Fah Luang University Following the Legacy of H.R.H. the Princess Mother November 19-20,2010 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย

Subject

การประชุม -- การบริการวิชาการ -- การวิจัย

Description

กำหนดการการประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี 2553 -- กำหนดการนำเสนอผลงาน -- บทคัดย่อผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ -- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

Date

2552-11-19

Type

Text

Format

529 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล.1.7/23

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University