ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ สำนักท่าเรือภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Dublin Core

Title

ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ สำนักท่าเรือภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย
โครงการ On the Road from Chiang Khong to Luang Prabang : The Inventory จีนตอนใต้สู่ตลาดโลก : ท่าเรือเชียงแสน - การค้าสากล ห้องประชุม 306 อาคารศูนย์อาหารและกิจกรรม D1 วันที่ 28 มกราคม 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Subject

สัมมนา -- วิจัยทางสังคมศาสตร์ -- ลุ่มน้ำโขง

Description

ความเป็นมาของท่าเรือเชียงแสน

Date

2552-01-28

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/22

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University