รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Predicting factors in functional ability among persons with end stage renal disease receiving hemodialysis

Creator

ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ

Subject

ไตวายเรื้อรัง
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Contributor

พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน

Date

2554

Type

Text

Format

75 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University