รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงทักษะการฟังเเละทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงทักษะการฟังเเละทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร
Improvement of English Listening and Speaking Skills According to Learners' Needs with Communicative Tasks

Creator

วิชัย ดีพร้อม

Subject

ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- การพูด -- การออกเสียง

Contributor

วรเชษฐ์ จันติยะ

Date

2550

Type

Text

Format

74 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University