รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดน
The study of intellectual quotient and creative thinking in the border patrol polices school students

Creator

พิลาสินี วงษ์นุช

Subject

ความคิดสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทย
การสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน

Contributor

ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน

Date

2551

Type

Text

Format

82 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University