วันนัดพบแรงงาน JOB FAIR จตุรมิตร

Dublin Core

Title

วันนัดพบแรงงาน JOB FAIR จตุรมิตร
7 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

Subject

แรงงาน -- นิทรรศการ

Date

2550-02-07

Type

Text

Format

ขนาด 37.1X52.5 ซม.

Call Number

ป มฟล. 50/001

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University