รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพส้มโอพันธุ์ทองดีในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการส่งออก

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพส้มโอพันธุ์ทองดีในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการส่งออก
Effect of Modified Atmosphere Packaging on Quality of Pummelo cv. "Thong Dee" during Low Temperature Storage for Export

Creator

เสาวภา ไชยวงศ์

Subject

ส้มโอ -- พันธุ์ทองดี -- วิจัย
ส้มโอ -- การเก็บและรักษา -- วิจัย

Contributor

ธีรพงษ์ เทพกรณ์

Date

2550

Type

Text

Format

55 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University