รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for Pain Management Among Critically Ill Patients in Surgical Intensive Care Unit, Chiangrai Prachanukroh Hospital

Creator

วรางคณา อ่ำศรีเวียง

Subject

ความเจ็บปวด -- การจัดการ
การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ
ภาวะฉุกเฉิน -- การพยาบาล

Contributor

ปริศนา วะสี
พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน

Date

2556

Type

Text

Format

หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University