หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริการสุขภาพ ปี 2548 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ เครือโรงพยาบาลพญาไท

Dublin Core

Title

หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริการสุขภาพ ปี 2548 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ เครือโรงพยาบาลพญาไท

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

นักศึกษา -- สาขาวิชา

Description

วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างของหลักสูตร -- จำนวนหน่วยกิต --กำหนดการสอบ -- แผนที่

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/8

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University