หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Dublin Core

Title

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

สาขาวิชา -- หลักสูตร -- การประชาสัมพันธ์

Description

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร -- ลักษณะการเรียนการสอน -- คณาจารย์ -- โครงสร้างหลักสูตร -- แผนการศึกษา -- คุณสมบัติ

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/28

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 -2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University