หลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

หลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

หลักสูตร -- สาขาวิชา

Description

หลักสูตร -- วิทยาศาสตรบัณฑิต -- วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ศิลปศาสตรบัณฑิต -- ภาษาอังกฤษ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ --เทคโนโลยีการอาหาร -- คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

Date

2543

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/1

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University